Wyjazd do Chorwacji

Stolica: Zagrzeb
Waluta: kuna chorwacka (HRK), 1 HRK = 100 lipa
Język urzędowy: chorwacki
Inne języki: serbski, włoski (Istria)

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Cudzoziemcy mogą realizować płatności kartami bankowymi American Express, Diners Club, Eurocard (MasterCard i VISA) – inne najczęściej nie są honorowane – oraz czekami podróżnymi wszystkich znanych banków światowych i agencji turystycznych. Euroczeki oraz czeki bankowe muszą być wymienione w chorwackich bankach na kuny. Zagraniczne waluty można wymieniać na kuny w kantorach, bankach i na poczcie, a także w upoważnionych agencjach turystycznych i hotelach. Wszystkie te miejsca są oznaczone w języku chorwackim (Mjenjačnica). Nie wykorzystane kuny można ponownie wymienić na jedną z walut zagranicznych. Banki czynne są w dni robocze w godz. 9.00–19.00, w soboty do godz. 13.00. Banki dyżurne w większych miastach czynne są też w niedziele.
• Nurkowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych akwenach bądź z wykupionym zezwoleniem na nurkowanie poza nimi. W parkach narodowych nurkowanie w zbiornikach wodnych jest zabronione (nie dotyczy to osób mających specjalne zezwolenie chorwackiego Ministerstwa Ochrony Środowiska).
• W 2005 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące żeglugi jachtów i żaglówek na wodach terytorialnych Republiki Chorwacji, znacznie ograniczające dotychczasowe dość liberalne normy. Przewóz pasażerów niezgodnie z określonymi limitami lub innymi przepisami na jachtach i łodziach motorowych traktowany jest rygorystycznie: grozi zajęciem i przepadkiem jednostki na rzecz skarbu państwa. MSZ doradza polskim żeglarzom skorzystanie z informacji zawartych na stronie internetowej
www.wehzagreb.com.hr  przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego.
• Przestrzega się przed pochopnym korzystaniem z rzekomo atrakcyjnych (wyjątkowo tanich) ofert biur turystycznych. Oferowany standard usług i zakwaterowania często rozmija się z rzeczywistością. Tanie biura podróży mogą utracić płynność finansową i nie spłacić należności stronie chorwackiej, przez co polscy turyści mogą mieć olbrzymie problemy z powrotem do kraju. Zalecana jest także ostrożność przy korzystaniu z ofert turystycznych zamieszczonych na stronach internetowych przez prywatnych właścicieli apartamentów w Chorwacji, szczególnie gdy rezerwacja jest związana z wpłatą zaliczki. Wycofanie zaliczki w przypadku zmiany okresu pobytu (np. jego skrócenia) czy w związku z nieodpowiednim do oferty standardem miejsca zakwaterowania jest często niemożliwe.


WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Chorwacji i przebywać w niej bez wiz do 90 dni. Uprawnienie to nie dotyczy osób, które zamierzają podjąć pracę lub naukę w chorwackich szkołach i na uczelniach bądź planują pobyt stały. Powinny się one ubiegać o specjalne zezwolenie władz chorwackich, będące podstawą do wydania wiz w przedstawicielstwie dyplomatycznym Chorwacji. Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności paszportu, jednakże nie może być on krótszy niż dozwolony okres pobytu. Od 1 sierpnia 2004 r. w Chorwacji obowiązują nowe przepisy dotyczące systemu wizowego, które m.in. zezwalają obywatelom UE na przekraczanie granicy chorwackiej także na podstawie dowodów osobistych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pragnie przestrzec, iż jest to uregulowanie wewnętrzne Republiki Chorwacji i przy przekraczaniu granicy chorwackiej na podstawie dowodu osobistego dochodzi do naruszania postanowień prawa polskiego. Turyści legitymujący się w Chorwacji tylko dowodem osobistym mogą spotkać się także z innymi problemami lub utrudnieniami, np. przy korzystaniu z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, z niektórych usług banków, poczt czy Western Union. Dlatego też obywatele polscy przy przekraczaniu granicy chorwackiej nadal powinni posługiwać się paszportem. Jeżeli przeciw cudzoziemcowi jest prowadzone postępowanie karne lub postępowanie związane z wykroczeniem, właściwe organy mogą tymczasowo zatrzymać jego paszport, wydając w zamian pisemne zaświadczenie. 1 grudnia 2005 r. wprowadzono przepisy, które zobowiązują cudzoziemców wjeżdżających na terytorium Chorwacji do posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu, przejazdu i wyjazdu w wysokości minimum 100 EUR (lub równowartość w walucie wymienialnej) na dzień pobytu, a w przypadku osób mających potwierdzone zaproszenie od chorwackiej osoby fizycznej lub prawnej albo voucher turystyczny – 50 EUR na dzień. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca takich środków, są: karty kredytowe i bankowe, zaświadczenia o posiadaniu środków płatniczych w banku, czeki podróżne i ewentualne inne dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych środków finansowych.

PRZEPISY CELNE. Cudzoziemcy mogą wwozić do Chorwacji bez opłat celnych przedmioty niezbędne na czas podróży bądź wypoczynku turystycznego, a także inne rzeczy nie mające przeznaczenia handlowego. Zwolnione z cła są: rzeczy użytku osobistego, 200 szt. papierosów, 1 l napojów wysokoprocentowych lub 2 l napojów o zawartości alkoholu do 22%, 1 kg kawy lub herbaty na osobę. W związku z przypadkami ptasiej grypy mogą na granicy obowiązywać zaostrzone przepisy sanitarne (m.in. zakaz przywozu i wywozu produktów z drobiu). Profesjonalny sprzęt techniczny do użytku zawodowego (kamera, odbiornik TV i radiowy, magnetofon) powinien być zgłoszony przy wjeździe. Łodzie, jachty, skutery wodne na własny użytek można wwozić za okazaniem dowodu własności. Przed korzystaniem z takiego sprzętu zalecany jest kontakt z najbliższym kapitanatem (lučka kapetanija) w celu wykupienia winiet, wniesienia obowiązkowych opłat, przedstawienia listy załogi etc. Jedna osoba może wwieźć i wywieźć walutę chorwacką do wysokości 15 000 HRK. Obcą walutę można wywozić bez deklaracji celnej do równowartości 40 000 HRK (ok. 5500 EUR). Do wwozu zwierząt konieczne jest zaświadczenie weterynaryjne. Cudzoziemcom zwracany jest podatek VAT za towary zakupione w Chorwacji o wartości powyżej 500 HRK za okazaniem formularza „Czek podatkowy” („Poreški ček”) przy wyjeździe z kraju.

MELDUNEK. Cudzoziemcy podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Należy go dopełnić w ciągu 24 godzin po przekroczeniu granicy. Chorwackie osoby prawne i fizyczne zajmujące się świadczeniem usług kwaterunkowych obowiązane są w ciągu 12 godzin zgłosić pobyt cudzoziemca właściwym organom.

UBEZPIECZENIE. Wskazane jest ubezpieczenie na wypadek choroby lub od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), a w przypadku podróży samochodem, oprócz obowiązkowego OC, także ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Bezpłatna opieka medyczna przysługuje polskim turystom w ograniczonym zakresie – tylko w nagłej sytuacji, jako pierwsza niezbędna pomoc ambulatoryjna (wypadek, zasłabnięcie). Dotyczy to wyłącznie opieki lekarskiej – bez kosztów leków, recept, pobytu w ośrodku medycznym itp. Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy, należy okazać polski paszport oraz potwierdzić ubezpieczenie. W Chorwacji, nie będącej członkiem UE, nie jest honorowana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Standardowa prywatna wizyta lekarska kosztuje w granicach 20–30 EUR, doba w szpitalu – ok. 50 EUR (bez kosztów operacji oraz leków). Apteki czynne są w godz. 8.00–19.00 w dni robocze oraz do godz. 14.00 w soboty; w większych miastach dyżurne apteki czynne są całą dobę.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń. Należy pamiętać, iż podczas podróży do Dubrownika i jego okolic przejeżdża się przez terytorium Bośni i Hercegowiny.

BEZPIECZEŃSTWO. Zagrożenie przestępczością nie odbiega od sytuacji w innych państwach środkowej i południowo-zachodniej Europy. Na nie zabudowanych terenach przygranicznych z Serbią i Czarnogórą oraz przy południowej granicy z Bośnią i Hercegowiną pozostało nadal wiele nie rozbrojonych niewypałów i min.
Należy unikać pozostawiania dokumentów oraz rzeczy wartościowych w hotelach i na campingach oraz w kwaterach prywatnych. Chorwacja nie jest stroną międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione. W sezonie turystycznym kradzieże kieszonkowe zdarzają się zdecydowanie częściej.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Chorwacja honoruje polskie prawo jazdy. Turysta powinien mieć dowód rejestracyjny pojazdu. Zielona karta nie jest wymagana. Autostrady, których sieć jest rozbudowana, są odpłatne. Od sierpnia 2004 r. w Chorwacji obowiązuje nowy kodeks drogowy, wnoszący wiele istotnych zmian w stosunku do poprzednich uregulowań, m.in.:
• zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (0,0 promila); nieprzestrzeganie tego przepisu grozi karą pieniężną (od 70 do 400 EUR), odebraniem prawa jazdy na rok lub dwa, ew. karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy;
• obowiązek prowadzenia pojazdów z włączonymi światłami mijania przez cały rok (kara ok. 40 EUR);
• zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego (dozwolona instalacja typu Hands free);
• zaostrzenie kar dla kierowców parkujących w niedozwolonych miejscach (ten przepis jest rygorystycznie egzekwowany przez chorwacką policję drogową, szczególnie wobec turystów; pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach są najczęściej w krótkim czasie odholowywane na parkingi policyjne, a na kierowców nakładane są wysokie kary pieniężne);
• obowiązek zapinania pasów na wszystkich siedzeniach zajętych przez kierowcę i podróżnych;
• dopuszczalna prędkość pojazdów osobowych na drogach publicznych: na autostradach – do 130 km/godz., na drogach szybkiego ruchu – do 110 km/godz., na pozostałych drogach – do 90 km/godz., na obszarze zabudowanym – do 50 km/godz.


źródło: MSZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności