Sytuacje awaryjne

Telefon ratunkowy:

112 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych, w telefonach publicznych bezpłatny).

Kradzież lub zagubienie rzeczy:

Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. Protokół policyjny będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczalni. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W przypadku utraty paszportu lub innego dokumentu podróży, oprócz zgłoszenia na policję, konieczne jest możliwie szybkie skontaktowanie się z polskim konsulatem lub ambasadą.

Prawa pasażera lotniczego.

Osobie korzystającej z transportu powietrznego przysługują określone prawa odnośnie sytuacji związanych z informacją o lotach, rezerwacjami, sprzedażą biletów, kompensacją szkód powstałych w wyniku wypadków lub wycieczkami zorganizowanymi. Treść Karty Praw Pasażera Lotniczego można znaleźć pod adresem internetowym: http://www.europa.eu.int/comm/transport/air/ri ghts/index en.htm

Porady

Porad dotyczących praw przysługujących pasażerowi można zasięgnąć w serwisie EUROPE DIRECT pod numerem telefonu: + 800 67 89 10 11 dostępnym w 15 krajach Unii Europejskiej lub pod numerem + 32 22 99 96 96 z innych krajów. Z serwisem można się skontaktować również drogą e-mailową - http://europa.eu.int/europedirect 

Nocny numer dyżurny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych: + 48 22 523 90 00

źródło: MSZ


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności