Prowadzenie samochodu, prawo jazdy, ubezpieczenia komunikacyjne

We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich jak i tylnich siedzeniach. W Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Cyprze i na Malcie obowiązuje ruch lewostronny. W niektórych krajach, jak Belgia, Francja czy Holandia obowiązuje generalna zasada pierwszeństwa pojazdów nadjeżdżających z prawej strony. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenie samochodu jest zabronione w większości krajów unijnych - w niektórych państwach dopuszcza się korzystanie z zestawu głośnomówiącago. Maksymalny poziom alkoholu we krwi wynosi z reguły 0,5 promila (w Irlandii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i Włoszech dopuszczalne jest 0,8 promila , podczas gdy w Szwecji - 0,2).

Dokument prawa jazdy (zarówno starego jak i nowego wzoru), wydany przez polskie władze, uprawnia do prowadzenia pojazdu we wszystkich krajach Unii i zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie lub przepisami krajowymi. W niektórych krajach dodatkowo konieczne jest posiadanie ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, obywatel polski mający normalne miejsce zamieszkania w innym kraju UE, ma prawo wymienić prawo jazdy na nowy, wspólnotowy egzemplarz, po wygaśnięciu ważności dotychczas posiadanego lub w przypadku jego utraty. Wymiana taka nie będzie się wiązała koniecznością ponownego zdawania egzaminów.

Państwo, na terenie którego obywatel polski przyjmuje normalne miejsce zamieszkania, przez okres ważności prawa jazdy może stosować w stosunku do niego swoje krajowe przepisy, badania lekarskie i obowiązki uiszczania opłat, a także może umieszczać w tym prawie jazdy informacje niezbędne dla służb administracyjnych.

Przy wynajmowaniu pojazdu zazwyczaj obowiązuje limit wiekowy - 20 lat.

Jeżeli osoba przebywająca w danym kraju UE nie posiada prawa jazdy to chcąc uzyskać taki   dokument  musi   wykazać   się   odpowiednią  wiedzą  i   umiejętnościami.   Egzaminy przeprowadzane w krajach UE są ujednolicone i obejmują test teoretyczny oraz sprawdzian praktyczny z umiejętności kierowania pojazdem. Nie można mieć praw jazdy wydanych przez więcej niż jeden Kraj Członkowski.

Od 1 maja 2004 r. zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym przy wyjeździe samochodem do krajów UE i EOG. Nadal może ona służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który, w razie wypadku, ułatwia uzyskanie odszkodowania.

W tym wypadku normalne miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe, lub (w sytuacji gdy przebywa w dwu lub więcej Państwach Członkowskich) miejsce do którego ze względów osobistych regularnie powraca. Sformułowanie normalne miejsce zamieszkania nie ma zastosowania w sytuacji, gdy pobyt w innym Państwie Członkowskim jest spowodowany wypełnieniem zadania w określonym czasie (np. studia).

źródło: MSZ


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności