Zakupy w Unii

W Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i Włochach obowiązującą walutą jest euro (€). Dodatkowo euro jest używane w Andorze, Monako, San Marino i Watykanie. Dania, Szwecja i Wielka Brytania zachowały dotychczasowe waluty.

Z dniem 1 maja 2004 znikają granice celne pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Polską Turyści podróżujący po krajach Unii będą jednak podlegali ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Pojęcie „do użytku osobistego” zawiera w sobie przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Odebraniu może również podlegać pojazd, którym towary są przewożone.

Przykładowo, przewożone towary uznaje się za do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości:

-   800 papierosów (przy wjeździe m. in. do Austrii, Danii, Finlandii, RFN, Szwecji, Irlandii i Wielkiej Brytanii - 200 papierosów )

-   200 cygar,

-   1 kg tytoniu,

Szczegółowe informacje o unijnej walucie, jej wzorach i zabezpieczeniach można znaleźć pod adresem http://www.euro.ecb.int

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów do podróżnych udających się do jednego z 15 krajów należących do Unii Europejskiej - sprzed jej rozszerzenia 1 maja br., niektóre z tych państw wynegocjowały w Traktacie Akcesyjnym okresy przejściowe (do 31.12.2008 r.) na zmniejszoną ilość papierosów, zwolnionych od akcyzy, przywożonych z Polski dla własnych potrzeb. Tymi państwami są m.in. Austria, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia - do których można z Polski przywieźć maksymalnie 200 sztuk papierosów bez płacenia ponownej akcyzy.

Ministerstwo Finansów jednocześnie informuje, że zgodnie z unijnymi regulacjami oraz z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie ilości wyrobów zharmonizowanych z akcyzą zapłaconą na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych - do Polski można przywieźć do 800 sztuk papierosów bez płacenia krajowego podatku akcyzowego

- 10 litrów spirytusu,

-   20 litrów wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto),

-   90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego),

-   110 litrów piwa.

Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.

Po przystąpieniu Polski do UE znika możliwość ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych. W Unii Europejskiej zasadą jest, że opodatkowanie następuje w kraju przeznaczenia towaru, a nie w kraju, z którego towar pochodzi. Wyjątkiem są osoby fizyczne - nie prowadzące działalności gospodarczej i osoby prawne nie będące podatnikami VAT, poza granicami kraju, gdzie znajduje się ich stałe miejsce zamieszkania lub siedziba. Kupując towar opłacają one podatek VAT w kraju zakupu, niezależnie od miejsca konsumpcji dobra.

Kupienie nowego auta osobowego w krajach UE jest ograniczone przepisami art. 28a(1)(b) VI Dyrektywy, które uznają to za czynność opodatkowaną w kraju nabywcy. Przy zakupie samochodu z przebiegiem mniejszym niż 6000 km lub w ciągu 6 miesięcy od daty jego pierwszej rejestracji należy zapłacić podatek VAT w kraju zamieszkania podczas jego rejestracji (czyli obywatel polski, mieszkający na stałe w Polsce, w Polsce dokonuje rejestracji samochodu i opłaca podatek).

źródło: MSZ


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności