Wyjazd do Czech

Stolica: Praga
Waluta: korona czeska (CZK), 1 CZK = 100 halerzy
Język urzędowy: czeski
Inne języki: słowacki

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Polski złoty jest wymienialny w większości kantorów (směnárna) w Pradze i na Morawach.
• Telefony dyżurne: policja 158, pogotowie 155, nr ogólny 112.

PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (nowego i starego wzoru – ten drugi jest ważny do końca 2007 r.). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.
Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”.
W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE nie potrzebują pozwolenia na pobyt. Przy pobycie dłuższym niż trzy miesiące (np. z powodu zatrudnienia, studiów, prowadzenia działalności gospodarczej) obywatel UE może złożyć wniosek o wydanie potwierdzenia o pobycie tymczasowym lub pozwolenia na pobyt stały. Wniosek taki należy złożyć do właściwej ze względu na miejsce pobytu jednostki policji ds. cudzoziemców i pogranicza.

PRZEPISY CELNE. Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.

PRZEPISY PRAWNE. Wwóz, wywóz i udostępnianie narkotyków zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

PRACA. Osoby zamierzające podjąć pracę na terenie Republiki Czeskiej powinny zwracać szczególną uwagę na oferty pracy agencji zatrudnienia, a w przypadku decyzji o podjęciu pracy – szczegółowo zapoznać się z treścią umowy o pracę (pracovní smlouva). Pożądane jest, aby umowa o pracę była przygotowana również w języku polskim.

UBEZPIECZENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E-111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia do korzystania wyłącznie z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne np. w przypadku konieczności transportu medycznego (świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków). Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ:
www.nfz.gov.pl .

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Uwaga: 1 lipca 2006 r. w Republice Czeskiej weszły w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:
• obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania (w przypadku naruszenia przepisu grozi kara od 1500 do 2000 CZK);
• obowiązek posiadania w wyposażeniu samochodu kamizelki odblaskowej;
• całkowity zakaz używania antyradarów;
• w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej obowiązek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu;
• obowiązek używania kierunkowskazów przy wyprzedzaniu rowerzystów;
• obowiązek powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu, spowodowania szkód wobec osób trzecich lub powstania szkody przekraczającej wartość 50 000 CZK;
• zakaz zatrzymywania się i parkowania w miejscach zastrzeżonych dla inwalidów (mandat od 5000 do 10 000 CZK).
Jako czyny karalne, podlegające czeskiemu kodeksowi karnemu, kwalifikowane są:
• prowadzenie pojazdu bez uprawnień;
• prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających;
• prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
Kierowanie pojazdem przy minimalnej nawet zawartości alkoholu w organizmie kierowcy karane jest m.in. mandatem w wysokości 10 000–20 000 CZK.
Nowością w czeskim kodeksie drogowym jest wprowadzenie systemu punktów karnych w skali od 1 do 7, w zależności od rodzaju wykroczenia. Po otrzymaniu 12 punktów karnych kierowca nie może prowadzić pojazdów na terytorium Republiki Czeskiej przez okres 1 roku (za naruszenie tego zakazu grozi kara od 25 000 do 30 000 CZK).

Niektóre uprawnienia policji. W określonych przypadkach przewidzianych ustawą (np. spowodowanie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu w wypadku drogowym z winy kierowcy, ucieczka z miejsca wypadku, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, odmowa poddania się badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, a także badaniom na zawartość alkoholu we krwi – o ile wcześniejsze badania dały wynik pozytywny, prowadzenie pojazdu samochodowego bez wymaganych uprawnień) policjant może zatrzymać prawo jazdy również obcokrajowcowi. Zatrzymane prawo jazdy odsyłane jest do organu, który dokument wydał, wraz z informacją o przyczynach zatrzymania go. W określonych sytuacjach (zagrożonych mandatem minimum 5000 CZK) policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5000 do 50 000 CZK na poczet nałożonego mandatu. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę. Gdy sprawca nie stawi się na rozprawę, kaucja przepada.
W Republice Czeskiej uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy. Obowiązują następujące ograniczenia prędkości: w terenie zabudowanym – 50 km/godz., w terenie nie zabudowanym – 90 km/godz., na autostradach i drogach ekspresowych w terenie zabudowanym – 80 km/godz., w terenie nie zabudowanym –130 km/godz. (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej).
Uwaga: Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest przedmiotem szczególnej troski policji czeskiej (mandat w wysokości 1500–2000 CZK za przekroczenie dozwolonej prędkości do 20 km/godz. w terenie zabudowanym i do 30 km/godz. poza terenem zabudowanym, w wysokości 2500–5000 CZK za przekroczenie prędkości o 20 km/godz. i więcej w terenie zabudowanym i o 30 km/godz. i więcej poza terenem zabudowanym, w wysokości 5000–10 000 CZK za przekroczenie prędkości o 40 km/godz. i więcej w terenie zabudowanym i o 50 km/godz. i więcej poza terenem zabudowanym). Uprawnienia w zakresie mierzenia prędkości i zatrzymywania pojazdów nadano również straży (policji) miejskiej.
Korzystanie z autostrad oraz dróg szybkiego ruchu jest odpłatne. W 2007 r. opłaty wynoszą:
• od pojazdów lub zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony: 200 CZK za tydzień, 300 CZK za miesiąc i 900 CZK za rok (roczna winieta ważna od 1 grudnia 2006 r. do 31 stycznia 2008 r.);
• od pojazdów lub zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ale mniejszej niż 12 ton: 650 CZK za tydzień, 1750 CZK za miesiąc i 7000 CZK za rok (roczna winieta ważna od 1 grudnia 2006 r. do 31 stycznia 2008 r.).
Winiety można kupić na przejściach granicznych i stacjach benzynowych. Korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu bez winiety zagrożone jest mandatem w wysokości 5000 CZK lub karą pieniężną w wysokości nawet do 500 000 CZK – w przypadku postępowania administracyjnego.
Policja drogowa może nałożyć mandat za brak naklejki PL; naklejka nie jest wymagana w przypadku pojazdu z nowymi, tzw. unijnymi tablicami rejestracyjnymi.
W Republice Czeskiej obowiązuje zakaz używania w czasie jazdy telefonów komórkowych (mandat 1500–2500 CZK). W razie kolizji drogowej, w której przewidywane szkody mogą przekroczyć 20 000 CZK, należy obowiązkowo wezwać policję. Osoby do 12. roku życia (lub do 18. roku życia, jeśli mają mniej niż 150 cm wzrostu) mogą podróżować na autostradach i drogach szybkiego ruchu tylko w fotelikach lub dwupunktowych pasach bezpieczeństwa. Na pozostałych drogach obowiązek ten dotyczy jedynie miejsca obok kierowcy.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO. Z uwagi na częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty oraz pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, w sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycznych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Równie często zdarzają się kradzieże samochodów.

źródło: MSZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności