Wyjazd do Lichtensteinu

Stolica: Vaduz
Waluta: frank szwajcarski (CHF), 1 CHF = 100 centymów (rappów)
Język urzędowy: niemiecki
Inne języki: angielski, francuski

PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Księstwa Liechtenstein do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). (Uwaga: stary wzór obowiązuje tylko do końca 2007 r.) Paszport musi być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany czas pobytu. Nie ma formalnego obowiązku posiadania określonej sumy pieniędzy na każdy dzień pobytu, należy jednak liczyć się z wysokimi cenami towarów i usług.
Pobyt powyżej 90 dni. Pobyt przekraczający 90 dni jest możliwy na podstawie pozwolenia na pobyt. Wymagane jest zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej (procedura uzyskania zezwolenia jest podobna do szwajcarskiej – patrz: Szwajcaria).

PRZEPISY CELNE. Nie ma ograniczeń co do kwoty posiadanych pieniędzy przy wwozie i wymianie. Nie ma też restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów.
Wwóz zwierząt domowych. Przy wwozie psów lub kotów na terytorium Liechtensteinu wymagane jest świadectwo szczepień przeciw wściekliźnie oraz odpowiednie znakowanie w formie tatuażu lub mikrochipu. Zwierzęta mogą spełnić te kryteria najwcześniej w wieku 7 miesięcy (szczepienia przeciw wściekliźnie wykonane przed 3 miesiącem życia nie są uznawane). Zwierzęta mogą być poddane kontroli weterynaryjnej na granicy.

MELDUNEK. Obowiązek meldunkowy przejmuje hotel lub właściciel prywatnej stancji.

UBEZPIECZENIE. Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce mają prawo do opieki medycznej w Liechtensteinie w ramach tego ubezpieczenia – należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, szczepienia nie są obowiązkowe. Można korzystać z opieki zdrowotnej we wszystkich placówkach służby zdrowia. W Liechtensteinie jest tylko jeden szpital (w Vaduz). Leczenie szpitalne wymaga skierowania od lekarza, jednak w nagłych przypadkach można się zgłaszać bezpośrednio do szpitala. Należy przedstawić lekarzowi lub administracji szpitala Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości. Za porady lekarskie i leczenie ambulatoryjne w szpitalu ponosi się opłaty ryczałtowe. Zwolnione z opłat są osoby poniżej 20. roku życia, emeryci zaś mają zniżkę w wysokości 50 proc. Pobyt w szpitalu jest bezpłatny, chyba że korzysta się z sali jednoosobowej i innych świadczeń ponadstandardowych – należy wówczas ponieść ich koszty. Leczenie dentystyczne nie jest objęte państwowym systemem ubezpieczenia zdrowotnego i jest w pełni płatne. Ubezpieczenie pokrywa pełne koszty leków na receptę znajdujących się na liście leków refundowanych. Za pozostałe trzeba zapłacić pełną cenę. Transport sanitarny na terytorium Liechtensteinu jest nieodpłatny. Za transport powrotny do Polski płaci pacjent. Każdy lekarz jest uprawniony do wystawienia recepty objętej refundacją. Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów to oryginały rachunków, dowodów zapłaty. W razie wątpliwości informacje można uzyskać w instytucji łącznikowej: Amt für Volkswirtschaft, Austrasse 15, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, tel. 00423 236 68 99, faks 00423 236 74 20, e-mail: info@avw.llv.li .

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne.

BEZPIECZEŃSTWO. Nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Granica Liechtensteinu ze Szwajcarią jest otwarta, a granice Księstwa chronione są przez Szwajcarów (Układ celny – patrz: Szwajcaria).
Liechtenstein podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Bernie (Szwajcaria).

źródło: MSZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności